Novembra 2018 je društvo sodelovalo na mednarodnem usposabljanju mladinskih delavcev na temo trajnostnega razvoja. Usposabljanje je potekalo v Nemčiji, v ekovasi Sieben Linden, namen pa je bil izkustvena uporaba spletne platforme Bridgedale360.

Bridgedale360 je zbirka več kot 80 izkustvenih aktivnosti, ki mladinskim delavcem nudijo ideje, kako mladim predstaviti štiri stebre trajnostnega razvoja: ekologijo, kulturo, ekonomijo in socialni del. Skupina slovenskih udeležencev je skupaj z udeleženci iz Velike Britanije, Finske, Nizozemske, Nemčije in Italije v praksi izvedla nabor aktivnosti ter izvedla refleksijo o procesu in vsebini.

Usposabljanje je financiral program Erasmus+.

Trening Bridgedale360