Pogovor ob piškotih o spolnem zdravju.

 Pobuda »Za zdravje mladih«, deluje v smeri preprečevanja bolezni povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Mladinski delavci smo se udeležili usposabljanja o zdravju in sedaj želimo naše znanje v obliki projektov razširiti med mlade.

 Namen projekta Šolska čajanka je omogočiti neposredno in usmerjeno komunikacijo na temo zdravja med osnovnošolskimi učenci različnih razredov in jih opolnomočiti, da podajo konkretne rešitve in predloge, kako bi lahko bolje poskrbeli za zdravje učencev na njihovi šoli.

 Šolska čajanka je delavnica, kjer učenci lahko za 2 šolski uri pozabijo, da so še vedno v šoli! Učencem nudi priložnost, da se v malih omizjih ob grizljanju piškotov s svojimi vrstniki lahko sproščeno pogovorijo o idejah za so-ustvarjanje zdravega šolskega okolja.

 S postavljanjem vprašanj vodimo učence, da pridejo do lastnih ugotovitev in zaključkov. Tekom procesa se omizja večkrat premešajo, kar omogoča, da se ideje hitro razširijo po celotni skupini, obenem pa se učenci spoznajo med seboj. Rezultat delavnice so konkretni predlogi učencev, kako izboljšati lastno zdravje v šolskem okolju.

 Prvo delavnico Šolske čajanke smo člani društva Preplet izvedli na OŠ Šmarje-Sap. Skupina 20 učencev iz 7., 8. in 9. razredov je izmed 7 področij zdravja z glasovanjem določila, da se želijo pogovarjati o spolnem zdravju. Za mlade vsekakor zanimiva tema, z njo se prej ko slej sreča vsak, pa vendar polna vprašanj in tabujev. Na začetku so se učenci pogovarjali o tem, kaj o tej temi že vedo. Opaziti je bilo precejšnje razlike med sedmošolci in devetošolci, kar je pri pogovoru povzročalo nekaj nelagodnosti. Tema je bila nekaterim sedmošolcem precej tuja, tega še niti niso obravnavali pri pouku, nekateri devetošolci pa o tem že veliko razmišljajo in vedo.

 Ko smo pričeli razmišljati o tem, kakšni projekti in aktivnosti, bi jim pomagali, da bi več vedeli o spolnem zdravju, so ideje pričele dobivati obliko in smer. Postajalo je jasno, da si želijo izvedeti več preko strokovnih predavanj, po drugi strani pa si želijo pogovora s starejšimi vrstniki, ki že imajo izkušnje. Na koncu so učenci določili 3 projekte, ki jih želijo razvijati naprej in jih realizirati.

 Da bi predlogi lahko resnično zaživeli bomo člani društva zainteresiranim skupinam učencev nudili pomoč in podporo pri razvoju projektov, ki jih bomo nato predstavili vodstvu šole z upanjem, da jih tudi izvedemo.

sponzorji-cajanka

Save

Šolska čajanka na OŠ Šmarje-Sap