Soočamo se s podnebnimi spremembami in vedno večjimi socialnimi ter ekonomskimi izzivi, ki jih lahko rešimo le, če sodelujemo in razmišljamo trajnostno. Z namenom opolnomočiti mlade in jih navdušiti za bolj etično ravnanje do ljudi in planeta, se je 7 evropskih organizacij povezalo pri vzpostavitvi brezplačnega spletnega izobraževanja o trajnostnem razvoju. Društvo Preplet skupaj s partnerskimi organizacijami iz Velike Britanije, Španije, Italije, Nemčije, Švedske in Makedonije razvija orodja in aktivnosti za mladinske delavce, da bodo ti lahko mladim pomagali celostno razumeti dogajanje v svetu in jim pokazati, kako se v lokalnem okolju odzvati na način, ki bo omogočal dostojno življenje tudi našim zanamcem.

 Vsebina spletnega izobraževanja bo prevedena v vsaj 7 evropskih jezikov, tudi v slovenščino, in bo predvidoma končana ter prosto dostopna jeseni 2016. Trenutno je projekt v fazi razvoja in testiranja vsebin. V Grosuplju želimo organizirali redna srečanja, kjer bomo raziskovali različna področja trajnostnega razvoja in preizkušali aktivnosti, ki jih nameravamo vključiti v spletno izobraževanje. Vabljeni, da se nam pridružite, saj so srečanja namenjena vsem, ki jih tovrstna tematika zanima. Udeleženci bodo pridobili nova znanja ter veščine, ki jih bodo lahko uporabili pri mladinskem oz. pedagoškem delu. Vsebino srečanj bomo prilagodili zanimanju in potrebam udeležencev, vodila pa jih bo Lara Kastelic. Uvodno srečanje bo potekalo v decembru, kjer se bomo dogovorili o terminih in vsebini. Za več pišite na drustvo.preplet@gmail.com. Več informacij o projektu najdete tukaj ali pa na spletni strani projekta.

Sodelovanje v evropskem projektu