Stop-motion je ena izmed tehnik animacije, pri kateri se stvari fotografirajo slika za sliko in se pri vsaki sliki postavijo drugače. Ko vse slike, ki smo jih fotografirali združimo oz. jih hitro predvajamo eno za drugo se ustvari gibanje, a le če si slike sledijo v pravilnem zaporedju. Stop-motion animacija je lahko narejena iz različnih stvari in materialov.

MOST PRIJATELJSTVA 2017

Stop motion delavnice izvajamo že nekaj let zapored in letos smo se odločili, da bomo otrokom omogočili več lastne samoiniciativnosti pri delu, zato smo uporabili tablice in program PicPac. Na prvem srečanju smo otrokom predstavili nekaj kratkih stop motion animacij in jim nato razložili, kako se uporabalja PicPac. Sledilo je njihovo samostojno raziskovanje programa in snemanje naključnih posnetkov. To jim je omogočilo, da so lahko delali napake npr. po pomoti so nekajkrat izbrisali material, dojeli so kako se briše neprimerne posnetke, kako narediti celoten filmček ipd.

Otrokom smo na nato predstavili zgodbo. Glavna junaka animacije sta Petra in Daniel, ki so ju otroci poznali iz knjige Most prijateljstva, zgodbe v romskem jeziku, ki je nastala pred leti s to isto skupino otrok. Ideja je bila, da Petra in Daniel opazujeta oblake in se pogovarjata o tem, kar vidita. S tem smo želeli otrokom omogočiti, da vsak naredi svoj delček celotne animacije, ki izraža njegove interese in zmožnosti. Otroci so s pomočjo mentoric snemali prizore. Nekatera starejša dekleta v skupini so že tako dobro poznala delo, da so lahko mentorirale mlajše otroke.

Ko smo posneli ves material, smo ga uredili v smiselno zgodbo, za mnenje in predloge vprašali še otroke, nato pa so dekleta pomagala pri prevodu v romščino. Sledilo je snemanje dialogov. Kljub temu, da dialog poteka večinoma samo med dvema glavnima likoma smo našli načine, da smo vključili čim več otrok, ki se lahko tako preizkusili kako poteka studijsko snemanje zvoka.

Projekt je omogočilo Min. za kulturo in JSKD.


Naši filmčki so se v letu 2016 predstavili na festivalu Trije mali volkci: Otroci in mladi skozi film. Več informacij o programu na www.tlw.si.


ČAROBNA ŽOGA 2015

V bivalniku v romskem naselju Smrekec 1 in Smrekec 2 smo izvedli delavnico na temo snovanja
zgodbe, ki bi jo želeli upodobiti s stop motion animacijo. Otrokom smo predstavili idejo, da bomo tako kot prejšnje leto posneli stop motion animacijo. Na začetku smo smo si pogledali filmček »Srčna želja«, ki smo ga ustvarili lani. Pri pripravi zgodbe smo želeli vsakemu otroku dati priložnost, da najde svojo idejo, kaj bi želel upodobiti v animaciji.

Na naslednjem srečanju se nam je pridružila akad. kiparka Lučka Koščak, ki je otrokom pokazala kako iz gline oblikovati človeško telo. Fotografirali smo prve glinene figure. Otroci so eden po eden sodelovali z Laro Kastelic, ki je fotografirala izdelke. Lara je otrokom pomagala in svetovala, da so korak po korak premikali figure, ona pa je fotografirala vsak premik. Otroci so že od prejšnjega leta poznali ta način animiranja, zato smo želeli poskusiti nekaj novega. V animacijo smo vključili tudi druge predmete in igrače. Otroci so nato samostojno premikali figure ter jih fotografirali.

Na eni od naslednjih delavnic smo otrokom pokazali zmontiran videoposnetek z njihovimi glinenimi figurami in igračami. Razmislili smo o tem, kaj še manjka, da bi lahko te posamezne zgodbe povezali v celoto. Delali smo sočasno na dveh fotoaparatih in posneli dodaten material. Pričeli smo snemati zgodbo o pingvinih, ki je bila napisana na prejšnji delavnici.

Otrokom smo predvajali fotografije zmontirane v filmček. Predstavili smo jim s kakšnim besedilom in zvoki bomo opremili filmček. Jelena Zupan je poskrbela za prevod iz slovenskega v romski jezik. Otroke smo spodbudili k zapisu besedila, ki ga morajo povedati v romskem jeziku ter s tem prispevali k ohranjanju in razvoju kulturne identitete.

Gašper Šinkovec je glasbenik in umetnik, ki je z otroki ustvaril zvočno podlago za besedila, ki smo jih zapisali. Gašper je prinesel različne inštrumente in vso potrebno opremo za snemanje vokalnega in glasbenega dela. Otroci so z uporabo orfovih glasbil in različnimi zvočnimi učinki posneli zvočno pokrajino zgodbe. Skupaj z njimi je tudi posnel otroške glasove, ki v romščini pripovedujejo zgodbo.

Na koncu smo ustvarili dve animaciji, zgodbo o čarobni žogi ter kolaž iz sveta igrač.


SRČNA ŽELJA 2014

V bivalniku v romskem naselju Smrekec 1 in Smrekec 2 smo izvedli delavnico na temo snovanja zgodbe, ki bi jo želeli upodobiti s stop motion animacijo. Otrokom smo na začetku pokazali primere stop-motion animacij, ki smo jih našli na youtubu. Razložili smo jim, da bomo tudi mi uporabili to metodo, da animirano našo zgodbo. Zgodbo smo sestavljali v dveh skupinah. Vsaka skupina je imela na listih napisane besede, ki naj bi bile vključene v zgodbo. Otroci so s pomočjo vodij delavnice uporabili besede in sestavili dve različni zgodbi. Zgodbi so zapisali.

Pridružila se nam je akad. kiparka Lučka Koščak, ki je skupaj z otroki ustvarjala obraze iz gline. Otroci so nato eden po eden sodelovali z Laro Kastelic, ki je fotografirala izdelke. Lara je otrokom pomagala in svetovala, da so korak po korak premikali figure, ona pa je fotografirala vsak premik. Na koncu dneva smo si skupaj ogledali, kaj smo ustvarili ta dan. Otroci so bili navdušeni, ko so videli, kako smo poslikali njihovo prijateljico in kako smo ustvarili občutek, da se glinene figure same premikajo.

Preko serije delavnic smo oblikovali izdelke iz gline ter jih fotografirali. Material, ki smo ga posneli smo predstavili otrokom in na podlagi njihovih idej oblikovali zgodbo o srčni želji.

Gašper Šinkovec je glasbenik in umetnik, ki je z otroki ustvaril zvočno podlago za zgodbo, ki smo jo zapisali. Gašper je prinesel različne inštrumente in vso potrebno opremo za snemanje vokalnega in glasbenega dela. Otroci so z uporabo orfovih glasbil in različnimi zvočnimi učinki posneli zvočno pokrajino zgodbe. Skupaj z njimi je tudi posnel otroške glasove, ki v slovenščini in romščini pripovedujejo zgodbo. Druga od teh delavnic je potekala v sodelovanju z Jeleno Zupan, ki nam je pomagala zapisati dialoge v romskem jeziku.

S vklopu projekta smo v Mestni knjižnici Grosuplje pripravili delavnic stop-motion animacije za osnovnošolce, na dogodek smo še posebej povabili tudi Romske otroke. Otrokom smo pokazali nekaj primerov stop-motion animacije ter kaj smo do takrat posneli v romskem naselju. Nato smo jih povabili, da naj izdelajo poljubno figuro iz gline, ki jo bomo mi nato vključili v zgodbo. Otroci so s Tino Koščak ustvarjali iz gline, Lara Kastelic pa je z otroki animirala in fotografirala izdelke.