V mesecu aprilu sva se dve predstavnici društva Preplet udeležili seminarja na Cipru z naslovom Development of intercultural sensitivity – experience of difference (Razvoj medkulturnega razumevanja – Izkušnja razlik), ki je bil organiziran s financiranjem Erazmus+. Poleg dveh predstavnic Slovenije se je seminarja udeležilo še devet Evropskih držav, to so Ciper, Srbija, Romunija, Albanija, Bolgarija, Madžarska, Nemčija, Malta in Grčija.
Glavna tema seminarja je bil razvoj kulturnega razumevanja po modelu Milton J. Bennetta. Z različnimi vajami in nalogami smo poskušali razvijati svoje medkulturne kompetence. S seminarja sva prišli polni novega znanja, izkušen in novih poznanstev.

Eva Zupančič in Nina Kastelic

18119319_10213325273830576_7154576315934476750_n

erasmus