Mother nature colors-10

Preplet je vključen v projekt strateškega partnerstva Mother Nature.

Med leti 2017 in 2020 smo bili vključeni v prvi projekt. Med leti 2021 in 2024 pa smo vključeni v nadaljevanje projekta.

Cilj prvega projekta je bil razvoj metodologije in orodij, ki preko umetnosti in povezovanja z naravo opolnomočijo mater v osebni preobrazbi, ki jo prinaša materinstvo ter krepitev kompetenc za vključevanje na trg delovne sile.

Verjamemo, da je materinstvo, še posebno v prvih letih, izjemno!

Gremo skozi nepričakovane spremembe, srečamo in presežemo izzive ter doživljamo preobrazbo. Pridobimo in okrepimo nove veščine, tako imenovane mehke veščine: reševanje problemov, sočutje, upravljanje in mnoge druge.

V projektu smo napisale knjigo Esenca materinstva in izdale karte. Oba izdelka najdete na spletni strani matinarava.si

Drugi projekt je osredotočen na ustvarjanje materialov, ki podpirajo ženske pri povezovanju v naravo in prepoznavajo njihovo vlogo voditeljic v družini ter družbi. Tekom projekta bomo na to temo posnele podcaste, ustvarile knjigo in karte ter e-tečaj o vodenju ženskih krogov.

Več informacij o projektu je dostopnih na strani www.mothernatureproject.org

Projekt financira Erasmus+.

erasmus