Mother nature colors-10

Mati Narava (ang. Mother Nature) je projekt strateškega partnerstva med 7 evropskimi organizaciji, katerega del je tudi Preplet. Cilj projekta je razvoj metodologije in orodij, ki preko umetnosti in povezovanja z naravo opolnomočijo mater v osebni preobrazbi, ki jo prinaša materinstvo ter krepitev kompetenc za vključevanje na trg delovne sile.

Verjamemo, da je materinstvo, še posebno v prvih letih, izjemno!

Gremo skozi nepričakovane spremembe, srečamo in presežemo izzive ter doživljamo preobrazbo. Pridobimo in okrepimo nove veščine, tako imenovane mehke veščine: reševanje problemov, sočutje, upravljanje in mnoge druge.

Materinstvo je izjemna učna izkušnja priložnostnega učenja.

Z uporabo naših orodij želimo materam pomagati, da ozavestijo svoje učenje in se povežejo s svojo notranjo in zunanjo naravo.

Mati Narava je namenjena:

Strokovnim delavcem

Nudimo metode in orodja, ki temeljijo na povezovanju z naravo in umetniškim izražanjem, da podpremo matere v prepoznavanju njihovih potreb in učenja tekom materinstva. Več.

Materam

Nudimo orodja in metode, za podporo v procesu preobrazbe, prepoznavanje novih veščin in medsebojno podporo z drugimi ženskami v vrstniških skupinam.

Več informacij o projektu je dostopnih na strani www.mothernatureproject.org

MN

Projekt financira Erasmus+.

erasmus