Naše društvo je tudi letos izpeljalo projekt “Pomagajmo žabicam čez cesto” na Radenskem polju. V soboto, 7. 2. 2016 smo na regionalni cesti Mlačevo-Račna postavili zaščitno ograjo za dvoživke. Sedelovalo je preko 30 udeležencev: prostovoljcev, gasilcev PGD Račna ter PGD Čušperk in študentov GRMa Novo mesto.

 Na večere primerne za selitev dvoživk (dovolj toplo in vlažno) smo dvoživke v večernih urah popisovali in prenašali čez cesto. Dvoživke smo prenašali enkrat dnevno – zvečer med 19:00 in 22:00 uro (trajanje prenašanje je bilo odvisno od števila dvoživk in vremenskih razmer). Prostovoljci so bilo obveščeni, da morajo zaradi svoje varnosti nositi odsevne jopiče, vedra in svetilke pa so potrebovali za lažje delo. Živali smo v vedrih prenesli čez cesto in jih izpustili na drugi strani, čim dlje od ceste.

 Pri prenašanju dvoživk v večernem času je sodelovalo 30 prostovoljcev, ki so opravili 100 delovnih ur. Koordinator je prostovoljcem predstavil vrste, ki smo jih našli. Na popisne liste smobeležili podatke o vrstah ter njihovi številčnosti. V letošnji akciji smo prenesli 11798 dvoživk (podrobnejša analiza podatkov bo objavljena naknadno in število se lahko razlikuje).

 Tekom akcije smo našli 8 vrst dvoživk.
1.    Navadna krastača, Bufo bufo, fam. Bufonidae (krastače)
2.    Sekulja, Rana temporaria, fam. Ranidae (prave žabe).
3.    Rosnica, Rana dalmatina, fam. Ranidae (prave žabe)
4.    Zelene žabe, rod Pelophylax, fam. Ranidae (prave žabe)
5.    Navadni pupek, Lissotriton vulgaris, fam. Salamandridae (močeradi in pupki)
6.    Veliki pupek, Triturus carnifex, fam. Salamandridae (močeradi in pupki)
7.    Planinski pupek, Mesotriton alpestris, fam. Salamandridae (močeradi in pupki)
8.    Zelena rega, Hyla arborea, fam. Hylidae (rege)

Akcijo smo zaključili konec marca, ker smo opazili, da se na začetku ograje iz smeri Grosuplja dvoživke začenjajo številčneje vračati v gozd. Dlje časa trajajoče sušno obdobje je nakazovalo, da bo ob prvem deževju veliko dvoživk prečkalo cesto. V petek, 8. aprila 2016, je cel dan deževalo in zvečer se je v gozd vračalo na tisoče živali. Ogromno jih je končalo pod kolesi. Naslednji večer je nekaj prostovoljcev v večernem času patruljiralo ob cesti, a smo opazili le nekaj deset živali, ki so se vračale v gozd. To pomeni, da so se po daljšem sušnem obdobju vse živali selile v enem večeru.

 IZOBRAŽEVANJE

V letošnji akciji smo nadaljevali z Družinskimi žabanji, ki smo jih izvedli dva krat. Namenjena so bila predvsem družinam in otrokom, da so si lahko na varen način ogledali dvoživke, ki jih srečujemo pri prenašanju.

Izvedli smo brezplačne izobraževalne delavnice za učence OŠ Šmarje-Sap, ki so sodelovali v projektu Turizmu pomaga lastna glava. Njihova teme je bilo Radensko polje ter dvoživke, ki živijo na Radenskem polju. Dvoživke smo predstavili tudi otrokom v romskem naselju Smrekec.

Izvedli smo še naravoslovne dni za učence 4. razredov Osnovne šole Louisa Adamiča. V treh dneh se je z dvoživkami na Radenskem polju, njihovim življenjskim prostorom in problemom povoza srečalo skoraj 180 otrok. Izvedli smo tudi naravoslovni dan za dijake GRM-a iz Novega mesta.

Pomagajmo žabicam čez cesto 2016