Med leti 2017 in 2020 smo bili vključeni v prvi Mother Nature projekt strateškega partnerstva Erasmus+ z naslovom “Empowering mothers in personal transformation”.

Cilj projekta je bil razvoj metodologije in orodij, ki preko umetnosti in povezovanja z naravo opolnomočijo mater v osebni preobrazbi, ki jo prinaša materinstvo.

Knjiga in karte predstavljajo zbirko 42 načel o materinstvu, ki te spremljajo v tvojem vsakdanu.