Med 11. in 15. novembrom se bo v ekovasi Sieben Linden v Nemčiji odvijal trening izkustvenega učenja o trajnostnem razvoju. Bridgedale360 je spletna baza več kot 80 izkustvenih aktivnosti o aktivnem državljanstvu, ekoloških izzivih, skupinski dinamiki in povezovanju z naravo.

Na treningu se bodo udeleženci seznanili z izbranimi aktivnostmi, jih sami izvedli in preko refleksije ozaveščali, kako lahko te aktivnosti uporabijo v svojem lokalnem okolju. Trening je namenjen mladinskim delavcem in drugim pedagogom, ki si želijo v svoje delo vključiti teme trajnostnega razvoja na izkustven način.

Trening bo potekal v angleščini. Stroške bivanja, hrane in treninga krije Erasmus+. Prijave s kratkim motivacijskim pismom pošljite do 15. julija na drustvo.preplet@gmail.com.

Več o Bridgedalu360 na http://www.bridgedale360.info/

Bridgedale360 Trening