DELAVNICA: Spoznajmo dvoživke

P1420708

Izkustvena delavnica za otroke v vrtcu in šoli

Na delavnici se otroci spoznajo z različnimi vrstami dvoživk, ki prebivajo na Radenskem polju. V terarijih prinesemo s seboj različne živali – najpogosteje krastače, rjave žabe, zeleno regico in pupka. Na podlagi lastne pozitivne izkušnje (še posebej s krastačami), pa jim omogočimo, da vzpostavijo bolj naklonjen odnos do te skupine živali.

Delavnico izvedemo po dogovoru v prvi polovici meseca marca.

Delavnica v vrtcu traja 30 minut, v šoli pa 45 minut. V šolskem okolju vsebino navežemo na učne cilje vsakega razreda. Za več informacij pišite na drustvo.preplet@gmail.com.

Plakat za šole // Plakat za vrtce

NARAVOSLOVNI DAN: Spoznajmo dvoživke in njihovo življenjsko okolje

Otroci se bodo spoznali z različnimi vrstami dvoživk, ki živijo na Radenskem polju. Za vzpostavljanje bolj pristnega stika in razbijanja predsodkov jim bomo prinesli žive živali. Izvedeli bodo, kako se razmnožujejo, kje živijo, zakaj so ogrožene in zakaj so pomembne ter kako jim lahko pomagamo.

Opis programa

Glavni namen delavnice je, da se otroci spoznajo z živimi živalmi in doživijo teorijo v praksi. Na podlagi lastne pozitivne izkušnje (še posebej s krastačami), pa jim omogočimo, da vzpostavijo bolj naklonjen odnos do te skupine živali in do problematike ohranjanja vrste.

Poleg tega se bodo učenci in dijaki naučili (ali pa ponovili), kako razlikujemo dvoživke in

plazilce. Pojasnili jim bomo razlike med ličinkami dvoživk in odraslimi živalmi in proces preobrazbe ličink v odrasle živali, ki je značilen za dvoživke. Povedali bomo, kako dihajo in s čim se prehranjujejo. Spoznali bodo vpetost dvoživk v prehranjevalno verigo. Predstavili jim bomo različne življenjske prostore, vpliv kvalitete habitatov na populacije dvoživk, njihove vsakoletne selitve in kako na selitev vplivajo ceste. Spoznali bodo tudi ogrožujajoče dejavnike in kako lahko mi pomagamo dvoživkam.

Pogovarjali se bomo o tem, kaj je njihov naravni habitat in kako cesta predstavlja človeški poseg v naravni habitat. Dijaki in tretja triada se naučijo uporabljati tudi dihotomni ključ za določanje živali.

Program je prilagojen posamezni starostni skupini.

Primernost programa: vse triade osnovne šole, primerno tudi za dijake.

Čas trajanja: 3 šolske ure.

Lokacija izvedbe: Radensko polje pri Grosuplju ali matična osnovna/srednja šola. V kolikor poteka naravoslovni dan na šoli, se program temu primerno prilagodi. V primeru prisotnosti mlake ob šoli, si gremo ogledat to mlako. Predstavitev zaščitne ograje, mlake in Radenskega polja se nadomesti z vizualnimi pripomočki (fotografije, video posnetki…).

Izvedba programa: mesec marec.

Potek programa:

– sprejem skupine in uvod v naravoslovni dan

– spoznavanje vrst dvoživk; v učni proces so vključene žive živali

– ogled vodnega habitata dvoživk (mlaka)

– malica, ki jo prinesejo dijaki s seboj

– uporaba učnih kartic in delovnih listov

– končne ugotovitve; povzetek videnega in slišanega

– zaključna igra “Prehranjevalni splet”

V primeru, da aktivnost poteka na Radenskem polju izvedemo tudi:

– sprehod do zaščitne ograje za dvoživke in predstavitev projekta Pomagajmo žabicam čez cesto,

– ogled Radenskega polja.

 

Cena programa: 3 eur/učenca oziroma dijaka

Cena vključuje: strokovno vodenje, predstavitev živih živali, delovne liste.

 

Cilji programa

Učne vsebine za 1., 2. in 3. razred:

– Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različne vrste dvoživk;

– vedo, da dvoživke živijo v različnih habitatih;

– znajo opisati in razlikovati značilna okolja v Sloveniji v katerih živijo dvoživke (travnik, gozd, vodna telesa);

– vedo, da se ličinke dvoživk prehranjujejo z rastlinami, odrasle pa z živalmi;

– znajo opisati, kako ceste vplivajo na selitvene poti dvoživk.

Učne vsebine za 4. in 5. razred:

– Razlikovati med dvoživkami in plazilci;

– pojasniti, da so ličinke dvoživk rastlinojede in odrasle živali mesojede;

– utemeljiti medsebojno odvisnost dvoživk z njihovim plenom ter plenilci v naravi;

– razložiti prehranjevalno verigo v katero so vpete dvoživke;

– razložiti pomen prehranjevalne verige v prehranjevalnem spletu za

ravnovesje v naravi;

– pojasniti, kako dvoživke dihajo (paglavci s škgrami, odrasle živali s pljuči);

– vpliv cest na selitev dvoživk;

– vpliv kvalitete habitatov na populacijo dvoživk.

 

Učne vsebine za 6. in 7. razred:

– Razumejo povezavo med telesno zgradbo dvoživk in prilagoditvami telesa na različne načine premikanja in iskanja hrane;

– dovživke se premikajo predvsem zaradi iskanja hrane in skrivanja pred plenilci, umika pred neugodnimi zunanjimi pogoji in razmnoževanja;

– spoznajo čutila, ki jih imajo dvoživke (vid, sluh, voh);

– spoznajo zunanjo spolno oploditev;

– razumejo, kako onesnaževanje vpliva na dvoživke;

– razumejo, kako ceste vplivajo na dvoživke.

 

Učne vsebine za 8. in 9. razred:

– razumejo, da se biotska pestrost kaže na različnih rav

neh (različne dvoživke imajo različne vloge v življenjskih združbah in različne okoljske zahteve);

– razumejo, da dvoživke ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem, izjemoma še posebej na zavarovanih območjih;

– spoznajo nekatere zavarovane vrste dvožvik iz lokalnega okolja;

– razumejo vplive človeka na dvoživke in te vplive prepoznajo v lastnem okolju (urbanizacija, prekomerna raba naravnih virov, degradacija in drobljenje ekosistemov, onesnaževanje okolja idr.).

Kontaktni podatki

drustvo.preplet@gmail.com

Telefon: 031 231 681 (Lara) ali 040 414 944 (Nadja)

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save