Na ravni Evropske unije trenutno tečeta dva programa prostovoljskih priložnosti:

> EVS (European Voluntary Service – Evropska prostovoljska služba): je program znotraj financiranja Erasmus+, ki se izteka.

> ESC (European Solidarity Corps – Evropska solidarnostna enota): vsebinsko nadaljevanje EVS projektov, ki vključuje druge prostovoljske priložnosti. Več informacij.

V nadaljevanju tekst opisuje EVS projekte, a veljajo enaka pravila in pogoji tudi za ESC projekte.

Projekti EVS (European Voluntary Service – Evropska prostovoljska služba) potekajo znotraj programa evropskega financiranja Erasmus+. EVS je namenjen mladim od 17. do vključno 30. leta in jim v okviru mednarodnega prostovoljskega projekta omogoča neformalno izobraževanje v dolžini od 2 mesecev do 1 leta.

Med bivanjem v tujini je prostovoljcu zagotovljeno bivanje, jezikovni tečaj, prevoz na delo, zavarovanje, prehrana in žepnina. Sofinancirana je tudi pot v kraj opravljanja EVS projekta.

Z udeležbo v projektih EVS imajo prostovoljci priložnost za spoznavanje mladih iz cele Evrope, pridobijo neprecenljive delovno-prostovoljske izkušnje, se učijo ali izpopolnjujejo tuj (lokalni) jezik, predvsem pa dobiti možnost samostojnega življenja (v tujini). S sodelovanjem na EVS projektu prostovoljci spoznavajo druge kulture in so vključeni v proces globalnega učenja, kar pa nedvomno vpliva na njihovo zmanjševanje predsodkov ter na osebnostno rast.

Z delovnimi izkušnjami, ki jih prostovoljci pridobijo v takšnem projektu, si zvišujejo svoje zaposlitvene možnosti, kar je tudi eden od glavnih ciljev programa! Ob koncu projekta pridobijo prostovoljci tudi uradni certifikat Youthpass, ki beleži pridobljene kompetence in delovne dosežke in ga kasneje lahko priložijo k prijavi za delo.
Če te zanima možnost opravljanja EVS piši na drustvo.preplet@gmail.com in pomagali ti bomo, da se udeležiš EVS projekta, ki te zanima.