Projekti EVS (European Voluntary Service – Evropska prostovoljska služba) potekajo znotraj programa evropskega financiranja Erasmus+. EVS je namenjen mladim od 17. do vključno 30. leta in jim v okviru mednarodnega prostovoljskega projekta omogoča neformalno izobraževanje v dolžini od 2 mesecev do 1 leta.

Med bivanjem v tujini je prostovoljcu zagotovljeno bivanje, jezikovni tečaj, prevoz na delo, zavarovanje, prehrana in žepnina. Sofinancirana je tudi pot v kraj opravljanja EVS projekta.

Z udeležbo v projektih EVS imajo prostovoljci priložnost za spoznavanje mladih iz cele Evrope, pridobijo neprecenljive delovno-prostovoljske izkušnje, se učijo ali izpopolnjujejo tuj (lokalni) jezik, predvsem pa dobihi možnost samostojnega življenja (v tujini). S sodelovanjem na EVS projektu prostovoljci spoznavajo druge kulture in so vključeni v proces globalnega učenja, kar pa nedvomno vpliva na njihovo zmanjševanje predsodkov ter na osebnostno rast. Z delovnimi izkušnjami, ki jih prostovoljci pridobijo v takšnem projektu, si zvišujejo svoje zaposlitvene možnosti, kar je tudi eden od glavnih ciljev programa! Ob koncu projekta pridobijo prostovoljci tudi uradni certifikat Youthpass, ki beleži pridobljene kompetence in delovne dosežke in ga kasneje lahko priložijo k prijavi za delo.
Če te zanima možnost opravljanja EVS piši na drustvo.preplet@gmail.com in pomagali ti bomo, da se udeležiš EVS projekta, ki te zanima.

AKTUALNE EVS PRILOŽNOSTI

Če ste si od vedno želeli izkusiti skandinavski način bivanja, imate možnost, da se udeležite EVS v Finski ekovasi Livonsaaren yhteisökylä. Več informacij o projektu najdete v brošuri EVS BOOKLET ter Facebook skupini EVS prostovoljcev iz te ekovasi.Prijave potekajo do 16. februarja 2018 na email livonsaari.evs@gmail.com.